O nośności siłowników decydują ich parametry geometryczne oraz sposób mocowania w konstrukcji. Przy siłownikach krępych (stosunek skok/średnicy tłoka (tłoczyska) mniejszy od 15) o nośności decyduje grubość ścianki, rodzaj materiału (zwykle stal S355J), średnica tłoka(tłoczyska). Wraz ze wzrostem skoku zaczyna uwidacznić się wpływ wyboczenia na realną siłe rozwijaną przez siłownik. Przy czym duże znaczenie ma tu również sposób mocowania siłownika. Dla przykładu na poniższym rysunku przedstawiamy krzywą nośności dla siłownika o średnict tłoka 63 mm i trzech różnych średnicach tłoczyska.  Jak widać od pewnego skoku o jego nośności nie decyduje już ciśnienie pracy lecz smukłość siłownika.
Dla ułatwienia doboru lub sprawdzenia siłownika, przygotowaliśmy dla naszych klientów kalkulator nośności siłowników.  Narzędzie to zostało opracowane w oparciu o ogólnie znaną teorię Eulera wyboczenia pręta sprężystego, przystosowaną do specyfiki wynikajacej z budowy i użytkowania siłowników. Obliczenia mają charakter poglądowy i nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za właściwe zastosowanie siłownika. Przy obliczeniach zastosowano współczynnik bezpieczeństwa 2.5.
Współczynnik wyboczeniowy
Moment bezwł wew cylindra :
Średnica zewnętrzna :
Długość cylindra :
Długość tłoczyska
Długość wyboczeniowa
Moment bezwł zew rury
Moment bezwł cylindra
Moment bezwładności tłoczyska
Suma ułamków - roboczo
Moment zastępczy siłownika
Współczynnik wyboczeniowy