Wważnym obszarem działań firmy jest projektowanie i budowa układów hydraulicznych realizujących konkretne funkcje w systemach napędowych maszyn i urządzeń. Doświadczenie nabyte podzczas wdrażania wielu aplikacji jak również wyniesiona z nich wiedza pozwalają nam na realizowanie wiekszości zadań stawianych przez Klientów. W ostatnim czasie dodatkowym wsparciem przy projketowaniu są aplikacje komputerowe wspomagające prace konstruktorów firmy. Dla opracowanych  układów hydraulicznych projektujemy również obwody zasilania i sterowania elektrycznego i  cyfrowego opratego na sterownikach PLC.
Wykonujemy również kompletne instalacje hydrauliczne na maszynach u Klientów wdług dokumnetacji własnej lub dostarczonej. Stosujemy armaturę (zawory, złącza, rury, przewody) uznanych i sprawdzonych producentów. Służymy w tym zakresie  kompleksową obsługą od projektu do budowy i uruchomienia układu.