Siłowniki hydrauliczne wykonujemy wyłącznie na zamówienie. Specjalizujemy się w siłownikach nietypowych i specjalnych przystosowanych do potrzeb klienta. Możemy równiez wykonać siłowniki typowe według specyfikacji zamawiającego lub ogólnodostępnych danych katalogowych. Wykonujemy naprawy i remonty siłowników z wymianą uszczelnień, regeneracją tłoczysk i cylindrów oraz odtworzeniem uszczkodzonych części takich jak dławnice, tłoki itp.
Wykonujemy również zamienniki siłowników wg dostarczonego wzoru lub dokumnetacji. Wszystkie nasze wyroby poddawane są statycznej i dynamicznej próbie ciśnieniowej. Specjalnością naszej firmy są także siłowniki teleskopowe jednostronnego i dwustronnego działania.
Typy siłowników
 
Siłowniki dwustronnego działania z tłoczyskiem jedno- lub dwustronnym
Siłowniki dwustronnego działania "tandem" z komorą wspólną lub rozdzieloną
Siłowniki dwustronnego działania z tłoczyskiem przelotowym  jedno- lub dwustronnym
Siłowniki teleskopowe dwustronnego działania

Siłowniki jednostronnego działania  tzw. nurniki
Siłowniki teleskopowe jednostronnego działania
Sposoby mocowania (najazd kursorem uruchamia prezentację)
 
Ucho z przegubem
Łapy
Kołnierz z przodu
Kołnierz z tyłu
Obejma ze sworzniami
Widełki
Przegub
Ucho z przegubem
Ucho tuleją
Widełki z tuleją
Obliczanie siłowników
 
O nośności siłowników decydują ich parametry geometryczne oraz sposób mocowania w konstrukcji. Przy siłownikach krępych (stosunek skok/średnicy tłoka (tłoczyska) mniejszy od 15) o nośności decyduje grubość ścianki, rodzaj materiału (zwykle stal S355J), średnica tłoka(tłoczyska). Wraz ze wzrostem skoku zaczyna uwidacznić się wpływ wyboczenia na realną siłe rozwijaną przez siłownik. Przy czym duże znaczenie ma tu również sposób mocowania siłownika. Dla przykładu na poniższym rysunku przedstawiamy krzywą nośności dla siłownika o średnict tłoka 63 mm i trzech różnych średnicach tłoczyska.  Jak widać od pewnego skoku o jego nośności nie decyduje już ciśnienie pracy lecz smukłość siłownika.
Dla ułatwienia doboru lub sprawdzenia siłownika, przygotowaliśmy dla naszych klientów kalkulator nośności siłowników.  Narzędzie to zostało opracowane w oparciu o ogólnie znaną teorię Eulera wyboczenia pręta sprężystego, przystosowaną do specyfiki wynikajacej z budowy i użytkowania siłowników. Obliczenia mają charakter poglądowy i nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za właściwe zastosowanie siłownika. Przy obliczeniach zastosowano współczynnik bezpieczeństwa 2.5.
Dane
(wprowadź)


Wyniki
Siłowniki teleskopowe dwustronnego działania
Prezentacja pracy
 
Współczynnik wyboczeniowy
Moment bezwł wew cylindra :
Średnica zewnętrzna :
Długość cylindra :
Długość tłoczyska
Długość wyboczeniowa
Moment bezwł zew rury
Moment bezwł cylindra
Moment bezwładności tłoczyska
Suma ułamków - roboczo
Moment zastępczy siłownika

Madecon sp. z o.o.
© 2019 Madecon
Zagajnikowa 26,
95-040 Koluszki
780 11 54 54
biuro@madecon.pl