Dobór mocy silnika
Najczęściej stosowanym napędem pomp w hydrostatycznych  układach przemysłowych stacjonarnych lub mobilnych, jest silnik elektryczny asynchroniczny lub silnik prądu stałego. Przy doborze wielkości silnika asynchronicznego można wykorzystać przedstawione obok krzywe mocy. Znając potrzebne warunki pracy zasilacza należy wybrać krzywą dla silnika leżącą nad punktem przecięcia rzędnej wydajności i ciśnienia.
Innym nie mniej popularnym napędem pompy jest  napęd przy wykorzystaniu  silnika prądu stałego. Zwykle są to silniki komutatorowe przeznaczone do pracy krótkotrwałej, których prędkość obrotowa zależy od momentu obciażającego. Stąd konieczność uwzględniania charaterystyk obciążeniowych przy doborze jego wielkości. Przykład doboru dla silnika 2,2 kW-24 VDC zamieszczony jest na diagramie obok.