Zasilacz jednopompowy .
Jednostrumieniowy. Pompa o stałej wydajności zębata, wielotłoczkowa lub łopatkowa. Napęd  silnikiem asynchronicznym z sieci trójfazowej lub z jednej fazy. Zbiornik oleju stalowy lub aluminiowy. Standardowy osprzęt : zawór ciśnieniowy, manometr, filtr powrotny z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, wskaźnik poziomu oleju oraz wlew z filtrem powietrza.

Zasilaczjednopompowy.
Jednostrumieniowy. Pompa o zmiennej wydajności wielotłoczkowa lub łopatkowa. Napęd  silnikiem asynchronicznym z sieci trójfazowej lub z jednej fazy. Zbiornik oleju stalowy lub aluminiowy. Standardowy osprzęt : zawór ciśnieniowy, manometr, filtr powrotny z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, wskaźnik poziomu oleju oraz wlew z filtrem powietrza.

Zasilacz wielopompowy.
Zespół pomp o stałej lub zmiennej wydajności. Możliwa kombinacja pompa zębata i wielotłoczkowa lub wielosekcyjna łopatkowa, tłoczkowa, zębata. Napęd  silnikiem asynchronicznym z sieci trójfazowej. Zbiornik oleju stalowy lub aluminiowy. Standardowy osprzęt : zawory ciśnieniowe, manometry, filtr powrotny z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, wskaźnik poziomu oleju oraz wlew z filtrem powietrza.

.
Zasilacz jednopompowy .
Wielostrumieniowy. Jedna pompa o stałej lub zmiennej wydajności zasila kilka odbiorników. Układ nadaje się do sekwencyjnej pracy odbiorników. Przy pracy równoczesnej należy stosować dodatkowe wyposażenie hydrauliczne umożliwiające podział strumienia między pracującymi odbiornikami. Aplikację taką ułatwia stosowanie modułowego systemu zaworów standardu CETOP. Napęd  silnikiem asynchronicznym z sieci trójfazowej. Zbiornik oleju stalowy lub aluminiowy. Standardowy osprzęt : zawory ciśnieniowe, manometry, filtr powrotny z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, wskaźnik poziomu oleju oraz wlew z filtrem powietrza.

.
Zasilacz wielopompowy.
Wielostrumieniowy. Kilka pomp o stałej lub zmiennej wydajności. Każda zasila jeden odbiornik. Układ nadaje się do równoczesnej pracy odbiorników. Dodatkowe wyposażenie hydrauliczne każdego z wyjść umożliwia stosowanie modułowego systemu zaworów standardu CETOP. Napęd  silnikiem asynchronicznym z sieci trójfazowej. Zbiornik oleju stalowy lub aluminiowy. Standardowy osprzęt : zawory ciśnieniowe, manometry, filtr powrotny z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, wskaźnik poziomu oleju oraz wlew z filtrem powietrza.